Trung Tâm Thương Mại Khu Liên Hợp – Trung Tam Thuong Mai Khu Lien Hop | Khu 000 Công Hợp Cong Hop Trung Liên 770m2 Đầu


Xem theo chủng loại

 


Trung Tam Thuong Mai Khu Lien Hop
Công trình : Trung Tâm Thương Mại Khu Liên Hợp

– Diện tích : 4.770m2

– Vị trí : Khu Liên Hợp Tỉnh Bình Dương

– Chủ đầu tư : Công ty Đầu tư và phát triển Công Nghiệp BECAMEX IDC Corp.

– Giá trị hợp đồng : 7.659.000.000 vnđ


Similar Posts