Tin Công Ty – Tin Cong Ty
Tin Công Ty


BCCE Thông báo V/v: “Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010” BCCE…

Xem chi tiết

THÔNG BÁO V/v Chốt dach sách cổ đông để phát hành cổ phiếu ra công chúng giai đoạn 1 năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 449./UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 11 năm…

Xem chi tiết


Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng.

Xem chi tiết

Ngày 30/10/2009, UBCKNN ra Công văn số 2351/UBCK-QLPH chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiểu ra công chúng của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương. Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, UBCKNN đề…

Xem chi tiết

BCC Co. 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG đạt lợi nhuận trước thuế 28.641.481.979 đồng. Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương vừa công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2009. Theo đó trong quý III, BCC…

Xem chi tiếtSimilar Posts