Công Trình Nhà Xưởng Img Hjellegjerde Việt Nam – Cong Trinh Nha Xuong Img Hjellegjerde Viet Nam | Img Hjellegjerde Nam 19 000 Công Cong Việt 950 M2


Xem theo chủng loại

 


Nha Xuong Img

Công trình : Nhà xưởng IMG HJELLEGJERDE (VIỆT NAM)

– Diện tích : 19.950 m2

– Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

– Chủ đầu tư : Công ty TNHH IMG HJELLEGJERDE (VIỆT NAM)

– Giá trị hợp đồng : 19.700.000.000 vnđ


Similar Posts