Công Trình Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông – Cong Trinh Truong Dai Hoc Quoc Te Mien Dong | Học Hoc Đại Thành Giai Dai Thanh Trong Trường Đào


Xem theo chủng loại

 


Cong Trinh Truong Dai Hoc Quoc Te Mien Dong

Trường đại học Quốc tế Miền Đông được xây dựng trên diện tích 26 ha tại Trung tâm thành phố mới Bình Dương, qui mô đào tạo là 24 ngàn sinh viên/năm theo hình thức đào tạo đa cấp, đa ngành. 

Tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, được phân theo các giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 1: 700 tỷ đồng bao gồm các hạng mục công viên, giao thông nội bộ, văn phòng điều hành, khối phòng học và trang thiết bị sẽ được hoàn thành trong năm 2011.

+ Giai đoạn 2: 500 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 3: 500 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trước năm 2015.

Việc đầu tư xây dựng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu tái đào tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho hơn 10.000 doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương và góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tòan khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam; trường đào tạo theo hướng đa cấp, đa ngành với 3 lãnh vực chính: Kỹ thuật ; Quản lý kinh tế ;  Dược và Điều dưỡng ,với quy mô đào tạo đến 2020 là 24.000 sinh viên. Về đội ngũ giảng viên , dự kiến đến 2020 tổng số Giảng viên là 980 người , trong đó cán bộ quản lý kiêm nhiệm 125 người .

Hiện cơ quan hỗ trợ toàn diện cho trường là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường sẽ phấn đấu trở thành thành viên đặc biệt thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trường cũng đã chọn các đơn vị hợp tác là Đại học Portland, Hoa Kỳ;  Đại học Kwansei, Osaka, Nhật Bản; Đại học Burapha, Thái Lan ; Canada-VietNam Education Net Work; Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh


Similar Posts