Công Trình Nhà Xưởng Djs – Cong Trinh Nha Xuong Djs | Djs 13 Công Cong 309 M2 Khu Ty Tnhh 266


Xem theo chủng loại

 


Cong Trinh Nha Xuong Djs
Công trình : Nhà xưởng DJS

– Diện tích : 13.309 m2

– Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

– Chủ đầu tư : Công ty TNHH DJS

– Giá trị hợp đồng : 13.266.339.900 vnđ


Similar Posts