Chấp Thuận Nguyên Tắc Chào Bán Cổ Phiếu Cho Cty Cp Xây Dựng Và Giao Thông Bình Dương – Chap Thuan Nguyen Tac Chao Ban Co Phieu Cho Cty Cp Xay Dung Va Giao Thong Binh Duong | Ty Ubcknn Công Cong Ban Theo Trong Chào Bán Cổ
Tin Công Ty

 


 

Ngày 30/10/2009, UBCKNN ra “Công văn số 2351/UBCK-QLPH” chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiểu ra công chúng của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương. Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, UBCKNN đề nghị Công ty cần bổ sung hồ sơ như sau:

Bổ sung vào Bản cáo bạch một số điểm: Số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009; công thức tính pha loãng cổ phiếu theo lý thuyết trong phân tích rủi ro; sửa đổi thời gian dự kiến thực hiện dự án nhà liền kề và công ty đảm bảo thực hiện dự án đúng quy hoạch 1/500 và dự án là có hiệu quả.

Công ty cần gửi cho UBCKNN 6 Bản cáo bạch chính thức để được chấp thuận trước khi cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu. Trong thời hạn ít nhất 7 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, Công ty phải công bố bản thông báo phát hành trên 3 số liên tiếp của một tờ báo viết hoặc trên một tờ báo điện tử. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán theo quy định và danh sách có chữ ký của người lao động tham gia mua cổ phiếu (kèm theo bản xác nhận). Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu giai đoạn 1, Công ty phải báo cáo UBCKNN kết quả phát hành, tình hình sử dụng vốn, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2010 là có lãi. Khi có ý kiến của UBCKNN, Công ty mới tiếp tục thực hiện việc tăng vốn giai đoạn 2.

 

 

Nguồn (UBCKNN)


Similar Posts