Bcce Thông Báo V V Đăng Ký Lưu Ký Niêm Yết Và Giao Dịch Cổ Phiếu Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hcm – Bcce Thong Bao V V Dang Ky Luu Ky Niem Yet Va Giao Dich Co Phieu Tren So Giao Dich Chung Khoan Tp Hcm | Giao Cổ Công Cong Ty 000 Dung Ký Phiếu Tp
Tin Công Ty

 


THÔNG BÁO

V/v Đăng ký lưu ký, niêm yết và giao dịch cổ phiếu

trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 131/2010/GCNCP-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 11/06/2010;

– Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 116/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày 15/06/2010.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đăng ký lưu ký, niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh như sau:


1. Tên tổ chức niêm yết
: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

– Tên tiếng Anh: BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

– Tên viết tắt: BCCE

– Địa chỉ trụ sở chính: Đường Lê Thị Trung, KP.4, P. Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3838203

Fax: 0650.3838202

Website: http://www.bccco.com.vn      

Email: info@bccco.com.vn


2. Vốn điều lệ, lĩnh vực kinh doanh
:

– Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)

– Lĩnh vực kinh doanh:

        + Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Xây dựng công trình giao thông. San lắp mặt bằng. Lắp đặt cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn, Thi công điện dân dụng và điện công nghiệp. Sản xuất cấu kiện bằng thép, bêtông cốt thép đúc sẵn. Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí ngoại nội thất.

        + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp. Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng. Kinh doanh bất động sản. Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản).

        + Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết, thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế công trình giao thông (cầu đường bộ), Thiết kế công trình điện trung hạ thế và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, thiết kế hệ thống chiếu sáng các công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

        + Lập dự án đầu tư. Sản xuất vật liệu xây dựng. Đầu tư tài chính.


3. Cổ phiếu niêm yết:

– Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

– Mã cổ phiếu: BCE

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000đồng

– Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ

– Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký: 20.000.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu niêm yết:    20.000.000 cổ phiếu

– Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 200.000.000.000 đồng


4. Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE):
Ngày 28  tháng 06 năm 2010.


5. Thông báo về việc lưu ký:

Cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch để tiến hành giao dịch cổ phiếu của công ty hoặc tại Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất, số 09 Hoàng Văn Thụ, Thủ Dầu Một, Bình Dương hoặc tại Chi nhánh Công ty Chứng khoán Đệ Nhất tại Tp.HCM, số 521 Hồng Bàng, Quận 05, Tp.HCM kể từ ngày 17/06/2010. 


6. Địa điểm cung cấp bản cáo bạch:

Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Địa chỉ: đường Lê Thị Trung, KP.4, P. Phú Lợi, Thị x Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3838203        Fax: 0650.3838202

Website: http://www.bccco.com.vn      

Email: info@bccco.com.vn

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất.

Địa chỉ: Số 9, Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650. 3832614-3832615    Fax: 0650. 3832616

Website: http://www.fsc.com.vn

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 05, TP Hồ Chí Minh.

Điện Thoại: 08. 38552023        Fax: 08.38537932

Trân trọng thông báo.

                                           Bình Dương, ngày 17  tháng 06 năm 2010

                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                      (Đã ký)

                                                                   Đỗ Văn Minh

 

– Báo cáo tài chính năm 2007  

– Báo cáo tài chính năm 2008  

– Báo cáo tài chính năm 2009  

– Báo cáo tài chính Quý I năm 2010  

– Điều lệ  

– Bản cáo bạch  

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

BCCE


Similar Posts