Bcce Thông Báo V V Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Lưu Ký Cổ Phiếu Và Niêm Yết Cổ Phiếu Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hcm – Bcce Thong Bao V V Chot Danh Sach Co Dong De Luu Ky Co Phieu Va Niem Yet Co Phieu Tren So Giao Dich Chung Khoan Tp Hcm | Cổ Giao Ty Ký Ky Và 000 Va Dong Phan
Tin Công Ty

 


THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu và Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Giao Thông Bình Dương

Để chuẩn bị cho việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Giao Thông Bình Dương xin thông báo đến Qúy cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung như sau:

I. TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

– Tên gọi Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

– Tên viết tắt :    BCCE

– Địa chỉ : Đường Lê Thị Trung, Khu Phố 4, Phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– Điện thoại : 0650.3838203  –   Fax : 0650.3838202

– Web: bccco.com.vnnn   – Email: info@bccco.com.vn

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3700408992 do Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi lần thứ 6 vào ngày 12/01/2010.

– Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng.

II. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

– Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

– Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

– Tổng số lượng đăng ký niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu

– Tổng giá trị đăng ký niêm yết: 200.000.000.000 đồng

III. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 24/05/2010

2. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy đề nghị chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Giao Thông Bình Dương trước 16h00 ngày 24/05/2010

3. Quý cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin hoặc có sai sót về địa chỉ, CMND/Hộ chiếu hoặc có sai sót trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng liên hệ với Bộ phận quản lý cổ đông Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Giao Thông Bình Dương để cập nhật và chỉnh sửa thông tin trước 16h00 ngày 24/05/2010

4. Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Giao Thông Bình Dương sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 16h00 ngày 24/05/2010

5. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký cổ phiếu và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM theo đúng quy định của pháp luật  hiện hành.

6. Quý cổ đông vui lòng mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính) và CMND (bản gốc và 01 bản photo) để thực hiện các thủ tục trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:   Löông Thò Quyønh Hoa – Thư ký Hội đồng Quản trị

Điện thoại: 0650.3 838 203 hoặc 0918.355 757

 

Trân trọng thông báo.

                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                  CHỦ TỊCH

                                                     (Đã ký)

                                                            ĐỖ VĂN MINH

BCCE


Similar Posts