Bcce Thông Báo Lưu Ký Chứng Khoán – Bcce Thong Bao Luu Ky Chung Khoan | 000 Chứng Chung Khoán Khoan Ký 2010 Ky Cổ Vsd
Tin Công Ty

 


 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 131/2010/GCNCP- CNVSD ngày 11/6/2010 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương

Mã chứng khoán: BCE

Mã ISIN: VN000000BCE0

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.000.000 cổ phiếu                           (Hai mươi triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng                    (Hai trăm tỷ đồng)

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15/06/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán nói trên.

 

BCCE


Similar Posts