Bccco Thông Báo V V Dời Ngày Chốt Danh Sách Cổ Đông – Bccco Thong Bao V V Doi Ngay Chot Danh Sach Co Dong | 2009 Dong Danh Đông Cổ Cho Ngày Ngay Thông Ty
Tin Công Ty

 


 

THÔNG  BÁO

V/v: Dời ngày chốt danh sách cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

       – Theo thông báo số 01/2009/TB-HĐQT ngày 18/08/2009, ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán là 16h00 ngày 31/08/2009.

       – Căn cứ vào hồ sơ xin phát hành cổ phiếu giai đoạn 1 đang thực hiện và có khả năng UBCKNN sẽ chấp thuận cho phát hành vào đầu quý IV/2009.

       – Để thuận lợi cho các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua và chuyển nhượng cổ phần trong thời gian phát hành; Hội đồng quản trị quyết định dời ngày chốt danh sách cổ đông cho đến khi có thông báo mới.

       – Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng được tiếp tục đến công ty để làm thủ tục.

       – Mọi chi tiết xin vui lòng điện thoại số: 0650. 3838203 gặp Cô Thúy (0913765331) hoặc Cô Trang (0917232484).

       Trân trọng./.

                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                         CHỦ TỊCH
                                             (Đã ký)

 

 

 

         

                                                        ĐỖ VĂN MINH

 

 

 


Similar Posts