Bcc Co Thông Báo V V Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng Giai Đoạn 1 Năm 2009 – Bcc Co Thong Bao V V Chot Danh Sach Co Dong De Phat Hanh Co Phieu Ra Cong Chung Giai Doan 1 Nam 2009 | Ty Cổ 2009 Bcc Cong Dong Công Mua Thông Đông
Tin Công Ty

 


 

THÔNG BÁO

V/v: “ Chốt danh sách cổ đông để phát hành  cổ phiếu

ra công chúng giai đoạn 1 năm 2009

Kính gởi: Quý cổ đông công ty BCC

 

Ngày 13/11/2009, Công ty BCC đã gửi thông báo về việc: “ Chốt danh sách cổ đông cổ phiếu ra công chúng giai đoạn 1 năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009”. Tính đến ngày 16/12/2009, phần lớn thư thông báo đã đến tay Cổ đông. Tuy nhiên, có một số trường hợp, do thông tin liên lạc chưa đầy đủ hoặc thay đổi địa chỉ nên Công ty BCC không thể liên hệ thông báo được. Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào website của Công ty BCC theo địa chỉ : /vn/Tin-Tuc-Su-Kien/Tin-Cong-Ty/ để biết thêm chi tiết. Sau khi đăng tải thông báo này, Công ty BCC sẽ không chịu trách nhiệm nếu Cổ đông không đến làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tăng vốn (từ 98,72 tỷ lên 200 tỷ đồng).  

Hạn cuối đăng ký quyền mua cổ phần: 16h ngày 25/12/2009.

Hạn cuối nộp tiền mua cổ phần:16h ngày 29/12/2009.

Sau thời gian này số cổ phiếu Cổ đông không đăng ký mua sẽ được xử lý theo Quyết định của HĐQT Công ty BCC.

Trân trọng thông báo!

                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                               PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                         (Đã ký)

                                               NGUYỄN KIM TIÊN

 

BCC Co.


Similar Posts