Bcc Co Thông Báo Về Việc Chi Trả Cổ Tức Năm 2008 – Bcc Co Thong Bao Ve Viec Chi Tra Co Tuc Nam 2008 | Cổ Chi Tuc Tức 2008 Ty Cp 2009 Dong Trả
Tin Công Ty

 


 

THÔNG BÁO

V/v: “ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2008 ”

    
      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ” Chi trả cổ tức năm 2008″ như sau :


      – Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 : 20% trên mệnh giá cổ phiếu ( 2.000đ/cp ).      – Đã tạm ứng cổ tức đợt I năm 2008 : 12% trên mệnh giá cổ phiếu ( 1.200 đ/cp ).


      – Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt II năm 2008 : 08% trên mệnh giá cổ phiếu ( 8.00đ/cp ).      – Ngày chốt danh sách Cổ đông được hưởng cổ tức đợt II năm 2008 : 15/05/2009.


(Những Cổ đông đã chuyển nhượng hoặc được chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục, đề nghị đến Công ty làm thủ tục trước ngày  15/05/2009).


      – Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 01/06/2009 đến ngày 30/06/2009.


      – Hình thức chi trả cổ tức : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.


      – Địa điểm nhận cổ tức : Văn phòng  C.TY CP XD & GT BD


      – Địa chỉ : Đường Lê Thị Trung , KP4 , Phường Phú Lợi , Thị xã – Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương.


      – Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức : Chứng minh nhân dân của Cổ đông hoặc của người được uỷ quyền (nếu có), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy uỷ quyền (trong trường hợp ủy quyền nhận cổ tức) .


      – Trường hợp Quý Cổ đông muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản, đề nghị gửi văn bản đến Công ty, ghi rõ số tài khoản cần chuyển đến ( phí chuyển khoản do Cổ đông chịu ).
      ( Xem và download mẫu Giấy ủy quyền và giấy đề nghị chuyển khoản )


      Mọi chi tiết liên quan đến việc chi trả cổ tức xin vui lòng liên hệ điện thoại số  : 0650.3838203  gặp  Cô Thúy ( 0913.765.331 ).


      Trân trọng thông báo!                     

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                   Chủ tịch

                                                      ( đã ký )
                                                             
                                                             ĐỖ VĂN MINH

 

 

 


Similar Posts