Bcc Co Lãi 18 75 Tỷ Đồng Trong 9 Tháng Đầu Năm 2008 – Bcc Co Lai 18 75 Ty Dong Trong 9 Thang Dau Nam 2008 | Ty Năm Nam Đồng Dong Tỷ Kế Ke 2008 Đạt
Tin Công Ty

 


BCC Co. LÃI 18,75 TỶ ĐỒNG TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2008
       Trong quý III năm 2008, Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đạt doanh thu 59,19 tỷ đồng, bằng 102,06% kế hoạch ; lợi nhuận trước thuế đạt 4,60 tỷ đồng, bằng 104,72% kế hoạch ; lợi nhuận sau thuế đạt 3,31 tỷ đồng, bằng 100,52% kế hoạch .
      
      Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đạt doanh thu 181,26 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2007, bằng 78,69% kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 18,75 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2007, bằng 72,45% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 13,50 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2007, bằng 72,58% kế hoạch cả năm.
     
      Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân 9 tháng đầu năm 2008 là 1.350 đồng.

 

 

BCC Co.


Similar Posts