Bcc Báo Cáo Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng – Bcc Bao Cao Ket Qua Chao Ban Co Phieu Ra Cong Chung | Www Com Vn Công Ty Cổ Giao Bình Dương Bcc
Tin Công Ty

 


 

Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BCC Co.)
Số 01 Lê Thị Trung,KP4,Phú Lợi,Thị xã-Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương.
Tel : 0605.3838203 – 3838987     Fax : 0650.3838202 – 3838200
Website :
www.bccco.com.vn  & www.becamexbcc.com.vn

Xem “Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng”

 


Similar Posts