Bcc Co Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2009 – Bcc Co To Chuc Dai Hoi Co Dong Thuong Nien Nam 2009 | Ty 2009 Dong Hội Công Hoi Cong Năm Nam Bcc
Tin Công Ty

 


BCC Co. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
 

                         ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
         CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

    
     Lúc 9h00 ngày 25/04/2009 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 trong không khí trang trọng và ấn tượng.

     Đến tham dự Đại hội có trên 112 cổ đông là các Tổ chức và Cá nhân, chiếm 82,30% vốn điều lệ của Công ty.

     Đại hội đã nghe báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2008 và thông qua kết hoạch SXKD năm 2009.

     Năm 2008, BCC Co đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Với phương châm hoạt động Công trình sau phải tốt hơn công trình trước, Lĩnh vực xây lắp vẫn là hoạt động kinh doanh cốt lõi đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

     Bên cạnh phát triển lĩnh vực xây lắp truyền thống, năm 2008 Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản với dự án Trung tâm Thương mại Mỹ phước II nhằm mang lại sự tăng trưởng bền vững cho BCC Co .

      Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h00 cùng ngày.
             (Click vào xem biên bản Đại hội CĐTN năm 2009)
                               
                 Một số hình ảnh về Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2008.
2009
2009

2009
2009

 

 

BCC Co.


Similar Posts