Điểm nghẽn thị trường bất động sản 2019 tại TP.HCM là gì?

Khó khăn trong ngành bất động sản 2019 tại TP.HCM Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đánh giá khó khăn của ngành bất động sản trong năm 2019 là …